young|design‎ > ‎

Boeken van Fontana

Geplaatst 15 apr 2011 04:59 door Olivier van Wijk

Letterfontein – Nieuw!

De vierde editie (eerste druk) van het boek Letterfontein is geschreven, samengesteld en ontworpen
door Joep Pohlen met bijdragen van Geert Setola.

Hoofdstuk 1
behandelt onder andere: de historie van het schrift en van de typografie, de anatomie van de letter,
de letterfamilie en haar onderdelen, letters en hun classificaties, een vergelijkende studie van drie
schreefloze en drie schreefletters, een exposé over maatsystemen en benamingen, de digitale formaten
van lettertypes, typografische regels en aanbevelingen en de keuze van een lettertype.

Hoofdstuk 2
laat Lettertypes zien in gradaties voor leestypografie met zetvoorbeelden. Deze lettertypes tonen een
beeld van de grote stilistische lijnen en technische ontwikkelingen in de typografische geschiedenis.
Bij elk van deze lettertypes worden 6 alternatieven gegeven van vergelijkbare lettertypes.

De Appendix
is zeer uitgebreid en gedrukt op een getinte papiersoort. Naast een uitgebreide algemene index zijn
er alfabetische indexen van de lettertypes, letterontwerpers en letteruitgeverijen. In de Index
letteruitgeverijen zijn talloze voorbeelden te zien uit letterproeven. De Tijdlijn letteruitgeverijen geeft
vanaf 1450 de meest belangrijke letteruitgeverijen weer met hun produktiefste periodes.
Een uitgebreid glossarium (woordenboek) en een bibliografie sluiten de Appendix af.

Handige typometer
Een typometer wordt als boekenlegger meegeleverd. Op deze typometer staan vier maatsystemen
en hun omrekenfactoren en worden belangrijke verborgen tekens van het Mac-toetsenbord weergegeven
met toetsaanslagen.

Formaat: 17 x 24,5 cm, 640 pag., druk in twee kleuren, twee papiersoorten voor het binnenwerk,
gebonden in harde band met drie leeslinten.

Kijk op www.letterfontein.nl voor een preview van het boek.
Comments